Veřejná zakázka: Stavební úpravy čp. 279 a čp. 338, Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 274
Systémové číslo: P24V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-004651
Datum zahájení: 23.01.2024
Nabídku podat do: 21.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy čp. 279 a čp. 338, Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je adaptace bývalého okresního chorobince (domov mládeže), na bytové jednotky určené k trvalému bydlení. Jedná se o stávající objekt č.p. 279, který bude navrhovanými stavebními úpravami přestavěn na bytový dům s 33 bytovými jednotkami určenými k trvalému bydlení. S těmito úpravami je spojené navýšení parkovací plochy, tedy vybudování parkoviště v jižní části objektu a s tím související úprava areálových zpevněných ploch. Dále stavební úpravy zahrnují nové areálové rozvody sítí.
Stávající objekt je zděný, s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Navrhovanými stavebními úpravami se podlažnost objektu nemění.
Stavební úpravy budovy se týkají statického zajištění objektu v jihovýchodní části objektu, zazdění stávajících lodžií v severní části, ubourání spojovacího krčku, propojující objekt s vedlejší budovou tělocvičny (čp. 1557) v severní části, odstranění vyložených balkónových desek v západní části, vyrovnání výškové úrovně podlahy levého křídla v 1. PP pomocí ocelových konstrukcí, vybudování opěrných stěn patií (dlážděné nezastřešené dvorky v 1. PP) v jižní části, vybudování monolitických stěn podporujících staticky nevyhovující stávající cihlové opěrné stěny v severní části.
V objektu se dále budou upravovat dispozice, měnit/opravovat povrchy stěn, podlah, budou se realizovat SDK i minerální podhledy a měnit veškeré instalace (instalace vody, kanalizace, elektroinstalace silno i slaboproudé, doplňovat VZT,…). Objekt se bude dodatečně zateplovat minerální izolací.
Přístup k objektu je řešen stávajícími sjezdy. Sjezd pro osobní automobily z místní komunikace se nachází na severní straně pozemku z ulice Jungmannova. Sjezd pro nákladní automobily (složky HZS, svoz komunálního odpadu) ze silnice III. třídy č. 3189 (Pelclova ulice) se nachází na jižní straně pozemku.
Realizace zakázky (díla) je závislá na přidělení dotace ze SFPI. Zadavatel jako objednatel si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy