Veřejné zakázky města Kostelce nad Orlicí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kostelec nad Orlicí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zateplení střechy hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2017 12.06.2017 09:00
Oprava budovy "sýpka" v areálu Technických služeb v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2017 05.06.2017 09:00
Údržba místní komunikace v Kostelecké Lhotě-"CENTRUM"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2017 12.06.2017 10:00
Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2017 05.06.2017 10:00
VŘ Dodávka osobních automobilů pro Město Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2017 04.05.2017 10:00
Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách,Rekonstrukce MK-ul.Pod Branou Kostelec nad Orlicí, Rekonstrukce MK ul. Riegrova-1. etapa, Kostelec nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 31.03.2017 20.04.2017 09:00
všechny zakázky