Veřejné zakázky města Kostelce nad Orlicí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kostelec nad Orlicí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava nádrží ČOV Kostelec nad Orlicí - 1. Etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2020 04.05.2020 10:00
Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 06.03.2020 30.03.2020 10:00
VO KOstelec nad Orlicí - EFEKT 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2020 19.03.2020 09:00
Výstavba a oprava komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 27.02.2020 16.03.2020 10:00
Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p. 37, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2020 02.03.2020 10:00
Snížení energetické náročností Tělocvičny a učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.01.2020 24.02.2020 10:00
Revitalizace domova dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí-I.etapa
podlimitní Hodnocení 13.08.2019 20.09.2019 10:00
JŘBU - Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí – 1. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 15.04.2019 06.05.2019 09:00
všechny zakázky