Veřejné zakázky města Kostelce nad Orlicí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kostelec nad Orlicí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Regenerace prostranství Sokolovny Kostelec nad Orlicí
podlimitní Příjem nabídek 07.03.2019 27.03.2019 10:00
Revitalizace domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí - 1.etapa
podlimitní Příjem nabídek 07.03.2019 28.03.2019 10:00
Dodávka výpočetní techniky pro Město Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2019 18.03.2019 10:00
Poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro Město Kostelec nad orlicí a jím zřizované organizace, právnické osoby a obce ve vztahu k Městu Kostelec nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 31.01.2019 05.03.2019 09:00
Sběrný dvůr Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2019 18.02.2019 10:00
Sanace kanalizace Riegrova ulice, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.01.2019 21.02.2019 10:00
všechny zakázky