Veřejné zakázky města Kostelce nad Orlicí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kostelec nad Orlicí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken na budově Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2017 23.02.2017 10:00
Kanalizace Kostelec nad Orlicí, ulice Příkopy - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ulici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2017 02.03.2017 10:00
Čerpací stanice Tutleky - osazení frekvenčního měniče
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2017 06.02.2017 10:00
Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2017 01.02.2017 10:00
Rekonstrukce ulice Pivoňkova, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2017 02.02.2017 10:00
Atletický stadion Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.12.2016 16.01.2017 10:00
Zajištění služeb v oblasti přenosu dat pro město Kostelec nad Orlicí a jím zřizované organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.10.2016 07.11.2016 10:00
všechny zakázky