Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce místní komunikace p.č. 1139, 11751, Kostelecká Lhota-Koryta“ a „Oprava místní komunikace p.č. 1139, Kostelecká Lhota – Koryta“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2022 10.02.2022 10:00
Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí - 2. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2022 07.02.2022 10:00
Oprava ulice Pod Branou, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2022 31.01.2022 10:00
Rekonstrukce ulice Pivoňkova II. Etapa, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2022 31.01.2022 11:00
Modernizace chodníku Gallova v Kostelci nad Orlicí - 2. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2022 26.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016