Veřejná zakázka: Realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu vývoje kvality podzemních vod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 242
Systémové číslo: P22V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.05.2022
Nabídku podat do: 15.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu vývoje kvality podzemních vod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do dvou (2) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, nebo obě části veřejné zakázky:
Rozdělení zakázky na části:
I. Stavba hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice
II. Provoz hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice

Předmětem části I. jsou stavební práce spočívající zejména ve výstavbě vodního díla a souvisejících technologických zařízení – dvou širokoprofilových studní hydraulické clony HC -1 a HC -2, výtlačného potrubí od studní k stávajícímu výtlačnému řadu, šachet nad studněmi, napájecích kabelů a rozvaděčů.
Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, náleží tato stavba svým charakterem do souboru staveb vodovodu. Jedná se o stavbu sloužící k dopravě vody.

Předmětem části II. jsou služby spočívající v provozování hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění této části zakázky jsou dále uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy