Veřejná zakázka: Část 1

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 243
Jedná se o část veřejné zakázky: Realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu vývoje kvality podzemních vod

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1

Stručný popis předmětu:
Předmětem části I. jsou stavební práce spočívající zejména ve výstavbě vodního díla a souvisejících technologických zařízení – dvou širokoprofilových studní hydraulické clony HC -1 a HC -2, výtlačného potrubí od studní k stávajícímu výtlačnému řadu, šachet nad studněmi, napájecích kabelů a rozvaděčů.
Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, náleží tato stavba svým charakterem do souboru staveb vodovodu. Jedná se o stavbu sloužící k dopravě vody.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Rychnov nad Kněžnou

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků