Veřejná zakázka: Část 2

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 244
Jedná se o část veřejné zakázky: Realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu vývoje kvality podzemních vod

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2

Stručný popis předmětu:
Předmětem části II. jsou služby spočívající v provozování hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění této části zakázky jsou dále uvedeny v zadávací dokumentaci.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Rychnov nad Kněžnou

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků