Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu vývoje kvality podzemních vod
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do dvou (2) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, nebo obě části veřejné zakázky:
Rozdělení zakázky na části:
I. Stavba hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice
II. Provoz hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice

Předmětem části I. jsou stavební práce spočívající zejména ve výstavbě vodního díla a souvisejících technologických zařízení – dvou širokoprofilových studní hydraulické clony HC -1 a HC -2, výtlačného potrubí od studní k stávajícímu výtlačnému řadu, šachet nad studněmi, napájecích kabelů a rozvaděčů.
Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, náleží tato stavba svým charakterem do souboru staveb vodovodu. Jedná se o stavbu sloužící k dopravě vody.

Předmětem části II. jsou služby spočívající v provozování hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění této části zakázky jsou dále uvedeny v zadávací dokumentaci.
Místo plnění: Rychnov nad Kněžnou
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)
Kontakt: Mgr. Antonín Hajdušek, LL.M., advokát
e-mail: hajdusek@arws.cz
tel: 725992682

a

Eva Fabiánková
e-mail: efabiankova@muko.cz
tel: 770112453
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 30.06.2022 10:00
Datum zahájení: 31.05.2022 15:04
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: