Veřejná zakázka: Modernizace chodníku Gallova v Kostelci nad Orlicí - 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 230
Systémové číslo: P22V00000002
Datum zahájení: 12.01.2022
Nabídku podat do: 26.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace chodníku Gallova v Kostelci nad Orlicí - 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší rekonstrukci stávajících chodníků v ulici Gallova dojde k bezbariérovým úpravám a zvýší se bezpečnost chodců. Rekonstrukce chodníku je rozdělena na PRAVOSTRANNÝ a levostranný chodník. Začátek pravostranného chodníku je v křižovatce s ulicí Čermákova a konec úseku je v ulici Jelínkova. Délka pravostranného chodníku je 393,20m.
Začátek levostranného chodníku je v křižovatce s ulicí Čermákova a konec úseku je křižovatce s ulicí Smetanova. Délka levostranného chodníku je 353,50m.
Chodníky budou v šířce min. 1,50m. Chodník bude od vozovky oddělen betonovou obrubou 15/25 uloženou do betonového lože z C20/25 N XF3 tl.100 mm s boční opěrou. Obruba bude převýšena o 0,10 -012 m. V místě vjezdů a ukončení chodníku bude obruba snížena na 0,02 m. Chodník od zeleného pásu bude oddělen betonovou obrubou 8/25 uloženou do betonového lože z C20/25 N XF3 tl.100 mm s boční opěrou v úrovni chodníku. Z druhé strany bude chodník opřen do podezdívek plotů případně do zdí domů, kde bude oddělen nopovou fólií. Přirozenou vodící linii bude tvořit podezdívky plotů nebo zdi domů. Vozovka je oddělena od betonové silniční obruby vodícím proužkem z dvojlinky žulové dlažby K10. Při odstraňování a osazování nové betonové silniční obruby muže dojít k poškození žulové dvojlinky, která bude následně předlážděna. Chodník bude mít příčný sklon min. 0,5-2 %. Chodníkové plochy budou zhotoveny s povrchem z betonové dlažby (parketa) 10/20 tl.60mm barvy přírodní šedá, vjezdy budou zhotoveny z bet. dlažby 10/20 tl. 80mm barvy antracit. Varovné pásy budou z bet. dlažby 10/20 pro nevidomé v tl.60 mm v místě chodníku a v tl.80 mm v místě vjezdu barvy červená. Umělá vodící linie bude provedena z betonové dlažby pro umělé vodící linie tl.80 mm. Zelený pás bude ohumusován v tl.100 mm a oset travním semenem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: dle II. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky