Veřejná zakázka: Rekonstrukce ulice Pivoňkova II. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 213
Systémové číslo: P21V00000002
Datum zahájení: 13.01.2022
Nabídku podat do: 31.01.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ulice Pivoňkova II. Etapa, Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je rozdělena na objekt SO 101 Komunikace a chodníky a objekt SO 401 Veřejné osvětlení.
Objekt SO 101 Komunikace a chodníky:
Začátek úseku komunikace je napojení na ulici Tylova a konec úseku je před schodištěm k ulici Ke Stadionu. Celková délka je 46,08 m. Místní komunikace je navržena jako slepá obousměrná s levostranným podélným stáním a pravostranným chodníkem. Šířkové uspořádání místní komunikace:
Šířka komunikace je 4,50 m, podélné stání v šířce 2,00 m, zatravněný pruh šíře – 0,58 – 0,95 m.
Vozovka bude provedena z asfaltového povrchu ACO 11, podélná stání s povrchem z betonové dlažby (parketa – rovné hrany) 10/20 tl. 80 mm barvy přírodní šedá. Chodníkové plochy budou zhotoveny z betonové dlažby (parkety – rovné hrany) 10/20 tl. 60 mm barvy přírodní šedá, vjezdy z betonové dlažby 10/20 tl. 80 mm barvy přírodní šedá. Varovné a signální pásy budou z betonové dlažby 10/20 pro nevidomé v tl. 60 mm v místě chodníku a v tl. 80 mm v místě vjezdu barvy červené. Zelený pás bude ohumusován v tl. 100 mm a oset travním semenem.
Objekt SO 401 Veřejné osvětlení:
PD řeší osvětlení komunikace a chodníků v ul. Pivoňkova. Původní stožár bude demontován, komunikace a chodníky budou osvětleny 2 novými stožáry se svítidly s LED technologií , výška bodu 6 m, bez výložníku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: dle II. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky