Veřejná zakázka: Výstavba a oprava komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 203
Systémové číslo: P20V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.02.2020
Nabídku podat do: 16.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba a oprava komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci místních komunikací ulic Erbenova, Na Spojce a Tůmova. Důvod rekonstrukce je havarijní stav těchto komunikací komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. Rekonstruované úseky jsou tvořeny vozovkou ze silničních betonových panelů, chodníky jsou tvořeny betonovými panely, betonovými dlaždicemi a betonovou zámkovou dlažbou. Odvodnění komunikací je do uličních vpustí a zeleně.

Z hlediska objektové skladby je stavba rozdělena do stavebních objektů:
SO 101 Komunikace a chodníky – ul. Erbenova
SO 102 Komunikace a chodníky – ul. Na Spojce
SO 103 Komunikace a chodníky – ul. Tůmova
SO 301 Kanalizace – ul. Erbenova
SO 302 Kanalizace – Na Spojce
SO 303 Kanalizace – ul. Tůmova
SO 304 Vodovod – ul. Erbenova
SO 305 Vodovod – ul. Na Spojce
SO 306 Vodovod – ul. Tůmova
SO 401 Veřejné osvětlení – ul. Erbenova
SO 402 Veřejné osvětlení – ul. Na Spojce
SO 403 Veřejné osvětlení – ul. Tůmova

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DSP+PDPS) zpracované projekční kanceláří DI PROJEKT s.r.o., IČO: 01873687, se sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice, kancelář: Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky