Veřejná zakázka: Stavební úpravy č.p. 279 a č.p. 388, Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 192
Systémové číslo: P19V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.09.2019
Nabídku podat do: 30.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy č.p. 279 a č.p. 388, Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem jsou projekční práce na stavební úpravy č.p. 279 a č.p. 388, Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec nad Orlicí, zahrnující přípravné práce vč. zpracování architektonické studie vč. jejího projednání a odsouhlasení objednatelem, pasportizaci rekonstruovaných objektů a zajištění veškerých potřebných stavebně-technických průzkumů, dále zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení + PD bouracích prací, zajištění inženýrské činnosti, a zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a provádění stavby vč. zpracování položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny příloze č. 1 výzvy a dále v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 výzvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky