Veřejná zakázka: Revitalizace domova dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí-I.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 188
Systémové číslo: P19V00000018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.08.2019
Nabídku podat do: 20.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace domova dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí-I.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci stávajícího objektu občanské vybavenosti č.p. 367 v Žižkově ulici v Kostelci nad Orlicí vč. úprav zpevněných ploch kolem objektu.

Jedná se o historický objekt postavený z cihelného zdiva se stropy mezi 1.P.P. a 1.N.P. tvořenými cihelnými klenbami a stropy nad 1.N.P. tvořenými dřevěnými trámy. Dům byl postaven počátkem minulého století. Objekt v relativně dobrém stavu a nejeví známky konstrukčních vad, ani strukturálních poruch. Spodní stavba je však postižena masivním vzlínáním zemní vlhkosti zdivem. Část vnitřních prostor v 1.P.P. není kvůli nadměrné vlhkosti možno využívat. Velká část provlhlých stěn je napadena plísněmi. V objektu byla v minulosti vyměněna část původních výplní otvorů. Ani původní výplně, ani vyměněné však neodpovídají současným požadavkům na vlastnosti výplní otvorů a budou proto vyměněny. Střecha je tvořena tesařskou konstrukcí s plechovou krytinou na prkenném podbití. Střešní plášť jeví na mnoha místech (zejména úžlabí atd) známky netěsností a projde v rámci revitalizačních opatření generální opravou, jejíž součástí bude i zateplení.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované projekční kanceláří Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., IČO: 25297066, se sídlem Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové.

Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je kompletně zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html. Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky