Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace domova dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí-I.etapa
Odesílatel Antonín Hajdušek
Organizace odesílatele ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 06717586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.08.2019 16:10:42
Předmět Výzva

Vážení,
v zastoupení zadavatele, Město Kostelec nad Orlicí, Vám tímto prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, zasíláme výzvu k podání nabídky do veřejné zakázky na stavební práce, nazvané "Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí – 1. etapa", zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html a to po celou lhůtu pro podání nabídek, která končí dne 11. 9. 2019 v 10:00 hodin.

Mgr. Antonín Hajdušek,
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
kontaktní osoba zadavatele, Město Kostelec nad Orlicí


Přílohy
- 00 Výzva k podání nabídek.pdf (618.31 KB)