Profil zadavatele: Město Kostelec nad Orlicí

  • Název: Město Kostelec nad Orlicí
  • IČO: 00274968
  • Adresa:
    Palackého náměstí 38
    51741 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava opěrné zdi a souvisejících ploch - Kostelec nad Orlicí - III. a IV. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2012 23.05.2012 10:00
Zřízení nové třídy - MŠ Krupkova Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012
Kanalizace Jelínkova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2012
Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí
nadlimitní Zadáno 09.11.2011 10.01.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  5 6 7 8 9