Profil zadavatele: Město Kostelec nad Orlicí

  • Název: Město Kostelec nad Orlicí
  • IČO: 00274968
  • Adresa:
    Palackého náměstí 38
    51741 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OPRAVA CHODNÍKU V ULICI NERUDOVA, KOSTELEC NAD ORLICÍ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 04.03.2024 10:00
Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova II. Etapa a Procházkova I. Etapa, Kostelec nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 07.02.2024 26.02.2024 13:00
Stavební úpravy čp. 279 a čp. 338, Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec nad Orlicí
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2024 21.03.2024 10:00
Systém sběru v Kostelci nad Orlicí
podlimitní Vyhodnoceno 09.01.2024 30.01.2024 10:00
Havarijní oprava vodovodního páteřního potrubí v areálu koupaliště
VZ malého rozsahu Objednáno 04.12.2023 04.12.2023 12:00
PD Dětské skupina, Kostelec nad Orlicií
VZ malého rozsahu Objednáno 29.06.2023 29.06.2023 15:00
Nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze pro rok 2023 pro Město Kostelec nad Orlicí a jím zřízené organizace
podlimitní Zadáno 18.10.2022 18.10.2022 12:00
Nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2023 pro Město Kostelec nad Orlicí a jím zřízené organizace
podlimitní Zadáno 12.08.2022 12.08.2022 12:00
Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb pro Město Kostelec nad Orlicí, právnické osoby a obce ve vztahu k Městu Kostelec nad Orlicí
podlimitní Zadáno 22.02.2022 16.03.2022 10:00
Manažérské řízení - Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí, souhrnné řešení stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2022 28.02.2022 10:00
Nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2022 pro Město Kostelec nad Orlicí a jím zřízené organizace
podlimitní Zadáno 11.11.2021 11.11.2021 12:00
Nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze pro rok 2022 pro Město Kostelec nad Orlicí a jím zřízené organizace
podlimitní Zadáno 11.11.2021 11.11.2021 12:00
Dodávka výpočetní techniky pro Město Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 26.05.2021 13:00
Kamerové body
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.05.2021
VO Kostelec nad Orlicí-EFEKT 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 26.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››