Profil zadavatele: Město Kostelec nad Orlicí

  • Název: Město Kostelec nad Orlicí
  • IČO: 00274968
  • Adresa:
    Palackého náměstí 38
    51741 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetické úspory na budově knihovny v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2020 29.09.2020 10:00
13 BJ - Kostelecká Lhota, Kostelec nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 04.08.2020 30.09.2020 10:00
Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí
podlimitní Zadáno 06.03.2020 30.03.2020 10:00
VO KOstelec nad Orlicí - EFEKT 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 19.03.2020 09:00
Výstavba a oprava komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí
podlimitní Zadáno 27.02.2020 16.03.2020 10:00
Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p. 37, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 02.03.2020 10:00
Snížení energetické náročností Tělocvičny a učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 24.02.2020 10:00
Oprava místní komunikace p.č. 1136/1, 1135, 191/5, 579/11, Kostelecká Lhota - Koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 10.02.2020 10:00
Nákup licence Microsoft Exchange Server 2019 pro Město Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 29.11.2019 10:00
Zpracování lesních hospodářských osnov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2019 27.11.2019 16:10
Stavební úpravy č.p. 279 a č.p. 388, Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec nad Orlicí
podlimitní Zadáno 12.09.2019 30.10.2019 10:00
Revitalizace domova dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí-I.etapa
podlimitní Hodnocení 13.08.2019 20.09.2019 10:00
MK ul. Školní a ul. Drtinova Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 12.08.2019 09:00
Oprava návsi a cesty v Kozodrách
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 24.06.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti VO Kostelec nad Orlicí-EFEKT 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 17.06.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››