Profil zadavatele: Město Kostelec nad Orlicí

  • Název: Město Kostelec nad Orlicí
  • IČO: 00274968
  • Adresa:
    Palackého náměstí 38
    51741 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Strategie rozvoje města, podpora řízení kvality a Good Governance - opakovaná
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2013 12.08.2013 10:00
Foukaná minerální izolace-čedičová pro podkroví budov Městského úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2013 18.07.2013 10:00
"Oprava místních komunikaci v Kostelci nad Orlicí"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2013 19.07.2013 11:00
Revitalizace veřejných ploch Kostelecká Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2013 12.07.2013 10:00
Strukturovaná kabeláž pro školní počítačovou síť v budově Obchodní akademie TGM v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2013 11.06.2013 10:00
"TDI a koordinátor BOZP na akci: Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a objektu č.p. 891 (vila) v Kostelci nad Orlicí"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2013 29.05.2013 10:00
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2013 29.05.2013 11:00
Dodávka Interaktivních tabulí a měřící techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2013
PD na Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a objektu č.p. 891(vila)v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2013 19.02.2013 10:00
Výstavba bezbariérového přístupu v budově Obchodní Akademie TGM v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2012 14.12.2012 10:00
TDI a koordinátor BOZP na akci: Stavební úpravy sociálního zařízení na stadionu v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2012 21.11.2012 10:00
"Novostavba šaten a průchodu v Základní škole Gutha - Jarkovského v Kostelci nad Orlicí"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 26.11.2012 10:00
Dodávka hydraulického vyprošťovacího zařízení - nové opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2012 09.11.2012 10:00
Demolice rodinného domu čp. 381 v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2012 25.10.2012 10:00
Projektová dokumentace k akci Revitalizace veřejných ploch Kostelecká Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2012 12.10.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9  ››