Veřejná zakázka: Oprava místní komunikace ke hřišti p.č. 1138/1, 1139, Kostelecká Lhota-Koryta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 212
Systémové číslo: P21V00000001
Datum zahájení: 15.01.2021
Nabídku podat do: 01.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava místní komunikace ke hřišti p.č. 1138/1, 1139, Kostelecká Lhota-Koryta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místní komunikace p.č. 1138/1,1139, Kostelecká Lhota – Koryta, dle projektové dokumentace č.z. 049/2019
„Oprava místní komunikace p.č. 1138/1,1139, Kostelecká Lhota – Koryta“, zpracovanou projekční kanceláří DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice -Rosice, zodp. Projektant Jan Zvára, Dis., č. zakázky 049/2019.
Umístění je dáno stávající trasou MK, šířkou dotčené parcely MK a výškou stávajícího terénu.
Podrobně je předmět zakázky popsán ve výkazu výměr a PD, které jsou součástí ZD

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: dle II. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky