Veřejná zakázka: 13 BJ - Kostelecká Lhota, Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 208
Systémové číslo: P20V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.08.2020
Nabídku podat do: 30.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 13 BJ - Kostelecká Lhota, Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě bytového domu sloužícího pro dlouhodobé pronajímání bytů. V objektu je navrženo 13 bytů, z toho dva jsou byty upravitelné. Velikost bytů je od 66 m2 do 73 m2. Dále je zde navržena technická místnost a společný sklad pro kola, kočárky apod. Venku na pozemku je navrženo 15 parkovacích stání, z toho 2 vyhrazená stání.

Objekt je napojen na sítě technické infrastruktury – přípojky vodovodu a kanalizace jsou řešeny nové, je navržena přeložka plynovodní přípojky.

Z hlediska objektové skladby je stavba rozdělena do stavebních objektů:
SO.01 – Objekt bytového domu
Inženýrské objekty:
IO.01 – přípojka vodovodu
IO.02 – přeložka plynovodní přípojky
IO.03 – vnější dešťová a splašková kanalizace
IO.04 – ČOV
IO.05 – přípojka NN
IO.06 – přípojka sítě elektronických komunikací

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované projekční kanceláří Řezanina & Bartoň, s.r.o., se sídlem Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice, IČO: 24286923. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je kompletně zveřejněna na profilu zadavatele.

Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky