Profil zadavatele: Město Kostelec nad Orlicí

  • Název: Město Kostelec nad Orlicí
  • IČO: 00274968
  • Adresa:
    Palackého náměstí 38
    51741 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro Město Kostelec nad orlicí a jím zřizované organizace, právnické osoby a obce ve vztahu k Městu Kostelec nad Orlicí
podlimitní Příjem nabídek 31.01.2019 05.03.2019 09:00
Sběrný dvůr Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2019 18.02.2019 10:00
Sanace kanalizace Riegrova ulice, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.01.2019 21.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016