Profil zadavatele: Město Kostelec nad Orlicí

  • Název: Město Kostelec nad Orlicí
  • IČO: 00274968
  • Adresa:
    Palackého náměstí 38
    51741 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna pískových filtrů na koupališti v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2018 02.03.2018 10:00
Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčkova 1572
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2018 28.02.2018 10:00
Výstavba a oprava komunikace Tyršova, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2018 05.02.2018 10:00
Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v DPS, Frošova č.p.1414
podlimitní Hodnocení 05.01.2018 06.02.2018 10:00
Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí
podlimitní Vyhodnoceno 03.01.2018 22.01.2018 09:00
Atletický stadion Kostelec nad Orlicí
podlimitní Vyhodnoceno 21.12.2017 26.01.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016