Profil zadavatele: Město Kostelec nad Orlicí

  • Název: Město Kostelec nad Orlicí
  • IČO: 00274968
  • Adresa:
    Palackého náměstí 38
    51741 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace - Revitalizace centra dětí a mládeže
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2017 28.08.2017 10:00
Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2017 05.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016