Profil zadavatele: Město Kostelec nad Orlicí

  • Název: Město Kostelec nad Orlicí
  • IČO: 00274968
  • Adresa:
    Palackého náměstí 38
    51741 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
13 BJ - Kostelecká Lhota, Kostelec nad Orlicí
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 30.09.2020 10:00
Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 06.03.2020 30.03.2020 10:00
Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p. 37, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2020 02.03.2020 10:00
Revitalizace domova dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí-I.etapa
podlimitní Hodnocení 13.08.2019 20.09.2019 10:00
JŘBU - Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí – 1. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 15.04.2019 06.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016