Profil zadavatele: Město Kostelec nad Orlicí

  • Název: Město Kostelec nad Orlicí
  • IČO: 00274968
  • Adresa:
    Palackého náměstí 38
    51741 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava budovy "sýpka" v areálu Technických služeb v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2017 05.06.2017 09:00
Údržba místní komunikace v Kostelecké Lhotě-"CENTRUM"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2017 12.06.2017 10:00
Výměna pískových filtrů, koupaliště Kostelec nad Orlicí - opakovaná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2017 29.05.2017 10:00
Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2017 05.06.2017 10:00
Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2017 10.05.2017 10:00
VŘ Dodávka osobních automobilů pro Město Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2017 04.05.2017 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu zázemí fotbalového stadionu v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2017 03.05.2017 10:00
Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách,Rekonstrukce MK-ul.Pod Branou Kostelec nad Orlicí, Rekonstrukce MK ul. Riegrova-1. etapa, Kostelec nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 31.03.2017 20.04.2017 09:00
Atletický stadion Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.12.2016 16.01.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016