Profil zadavatele: Město Kostelec nad Orlicí

  • Název: Město Kostelec nad Orlicí
  • IČO: 00274968
  • Adresa:
    Palackého náměstí 38
    51741 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava návsi a cesty v Kozodrách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2019 24.06.2019 10:00
Městský kamerový a dohledový systém pro Město Kostelec nad Orlicí
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2019 19.06.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti VO Kostelec nad Orlicí-EFEKT 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2019 17.06.2019 13:00
JŘBU - Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí – 1. etapa
podlimitní Hodnocení 15.04.2019 06.05.2019 09:00
JŘBU - Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí – 1. etapa
podlimitní Zadávání VZ 15.04.2019 24.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016