Veřejná zakázka: Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova II. Etapa a Procházkova I. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 275
Systémové číslo: P24V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2024
Nabídku podat do: 26.02.2024 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova II. Etapa a Procházkova I. Etapa, Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné́ zakázky je uzavření́ smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné́ zakázky jsou stavební́ práce spočívající v rekonstrukci komunikace, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení ulice Erbenova a komunikace a veřejného osvětlení ulice Procházkova v Kostelci nad Orlicí.
Rozsah zakázky je určený projektovými dokumentacemi zpracovanými firmou DI PROJEKT s.r.o., ulice a čp., PSČ a město, IČ 018773687, se sídlem Chelčického 686,533 51 Pardubice – Rosice, kancelář: Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko, a soupisy prací, které určují jednoznačně rozsah plnění.

Z hlediska objektové́ skladby je stavba rozdělena do stavebních objektů:
SO 101 Komunikace a chodníky
SO 301 Kanalizace
SO 302 Vodovod
SO 401 Veřejné́ osvětlení́

V rámci jednotlivých stavebních objektů se předpokládá následující́ postup výstavby:
o vytýčení inženýrských sítí́
o vytýčení stavby
o odstranění vozovky a chodníku
o odstranění stávající́ konstrukce vozovky
o provedeni rekonstrukce kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení
o osazeni podélné́ drenáže a obrub
o provedeni konstrukčních vrstev a krytů
o osazeni svislého dopravního značení

Tento projekt může být spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Rozvoj regionů – podpora obcí od 3001 – 10 000 obyvatel.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy