Veřejná zakázka: Systém sběru v Kostelci nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 273
Systémové číslo: P24V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.01.2024
Nabídku podat do: 30.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém sběru v Kostelci nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob na tříděné složky komunálního odpadu, tj. nádob na papír, plast a bioodpad. Konkrétně se jedná o následující:

PAPÍR
- 100 ks – nádoba o objemu 120 l na papír
- 800 ks – nádoba o objemu 240 l na papír
- 50 ks – nádoba o objemu 340 l na papír
- 20 ks – nádoba o objemu 1100 l na papír

PLAST
- 100 ks – nádoba o objemu 120 l na plast
- 800 ks – nádoba o objemu 240 l na plast
- 50 ks – nádoba o objemu 340 l na plast
- 20 ks – nádoba o objemu 1100 l na plast

BIOODPAD
- 950 ks – nádoba o objemu 240 l na bioodpad
- 20 ks – nádoba o objemu 770 l na bioodpad

Předmět veřejné zakázky musí být dodán jako nový, nepoužitý a plně funkční.

Požadovaná specifikace předmětu veřejné zakázky a jeho rozsah jsou podrobně stanoveny v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Součástí dodávky je i doprava na místo určení, tj. místo realizace uvedené výše.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 515 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka bude podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je dostupný na: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy