Veřejná zakázka: Oprava ulice Pod Branou, Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 229
Systémové číslo: P22V00000001
Datum zahájení: 13.01.2022
Nabídku podat do: 31.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava ulice Pod Branou, Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší opravu místní komunikace ulice Pod Branou. Důvod opravy je špatný stav místní komunikace. Opravovaný úsek je tvořen asfaltovým povrchem. Odvodnění komunikace je stávající podél obrub do stávající šachty kanalizace, která je opatřena mříží.
Začátek opravovaného úseku je v napojení na místní komunikaci ulice I. J. Pešiny a konec úseku je v napojení na již zrekonstruovaný chodník (žulová dlažba mozaika) ulice Pod Branou. Celková délka úseku je 115,40 m.
Vozovka sjezdu k rozšířené zpevněné ploše je v šířce 2,90 m s jednostranným sklonem 2,0% je opřena na straně zástavby do betonové obruby 8/25. Obruba je z důvodu odvodnění převýšena o 0,06 m nad vozovku. Na druhé straně u svahu je vozovka opřena do betonové palisády 175/200/800 mm a do stávající opěrné zídky. Rozšířená zpevněná plocha je opřena do podezdívek plotů a rodinných domů a bude vyspádována ke stávající kanalizační šachtě. Navazující chodník je navržen ve stávající šířce 1,50 – 3,40 m se sklonem 1,0% do středu chodníku a je opřen do nové betonové palisády 175/200/800 mm a do stávající opěrné zdi a plotových podezdívek. Přirozenou vodící linii bude tvořit stávající opěrná zeď a nová betonová palisáda. Vjezd do ulice Pod Branou z ulice I. J. Pešiny bude proveden přes chodníkový přejezd, který bude tvořen rampou ve sklonu 4,4 % a chodníkem v šířce 1,5 m ve sklonu 2,0%.
Vozovka sjezdu bude provedena ze žulové dlažby drobné 8/11 a koleje budou provedeny z betonu C25/30 XF4 s drásanou povrchovou úpravou pro zvýšení drsnosti, rozšířená zpevněná plocha bude provedena ze žulové dlažby drobné 8/11 a chodníková plocha bude provedena ze žulové dlažby mozaika 4/6. Povrch chodníkového přejezdu bude zhotoven z betonové dlažby (parketa) 10/20 tl.80 mm barvy antracit. Varovný pás bude z bet. Dlažby 10/20 pro nevidomé v tl. 80 mm barvy červené. Zelený pás bude ohumusován v tl. 100 mm a oset travním semenem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: dle II. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky