Veřejná zakázka: Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 205
Systémové číslo: P20V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.03.2020
Nabídku podat do: 30.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě místní komunikace ul. Stradinská, a to konkrétně 1. etapa těchto prací – větev V3.

Z hlediska objektové skladby je 1. etapa stavby rozdělena do stavebních objektů:
SO 101 Komunikace větev V3
SO 801 Ozelenění větev V3
SO 301 Vodovod řad B
SO 303 Dešťová kanalizace stoka B
SO 401 Veřejné osvětlení

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované projekční kanceláří Hauckovi, s.r.o., IČO: 28779533, se sídlem Česká Skalice - Zlíč 73, PSČ 55203.

Zadavatel upozorňuje, že v textové i výkresové části jsou použity výkresy z původní dokumentace zpracované bez etapizace. Dodavatel použije části týkající se jen 1. etapy, tj. větve V3 km 0,01550- 0,30599.

Zadavatel upozorňuje, že předmětem této veřejné zakázky je pouze 1. etapa stavebních prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy