Veřejná zakázka: Kanalizace Kostelec nad Orlicí, ulice Příkopy - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ulici

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 124
Systémové číslo: P17V00000007
Datum zahájení: 03.02.2017
Nabídku podat do: 02.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanalizace Kostelec nad Orlicí, ulice Příkopy - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ulici
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o demontáž potrubí stávající havarijní betonové kanalizační stoky a její obnovu plastovým potrubím se zachováním stávající trasy potrubí, a dále demontáž souběžného potrubí stávajícího vodovodního řadu z litiny a jeho obnovu z plastového potrubí PE. Kanalizační stoka je navržena jako gravitační s napojením na stávající stoky jednotné městské kanalizace. Dešťové vody z komunikace zůstávají řešeny stávajícím způsobem (napojeny do kanalizace). Po celou dobu stavby bude možná obsluha jednotlivých objektů podél komunikace v ulici Příkopy. Pro výkopové práce s omezením provozu se uvažuje zřízení mobilního semaforu a musí vždy zůstat průjezdný jeden jízdní pruh. Součástí předmětu díla je i vyznačení objízdných tras během stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: dle III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 381 481 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky