Veřejná zakázka: Výstavba a oprava komunikace ulice Drtinova IV. etapa, Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 278
Systémové číslo: P24V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.03.2024
Nabídku podat do: 15.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba a oprava komunikace ulice Drtinova IV. etapa, Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné́ zakázky je uzavření́ smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné́ zakázky jsou stavební́ práce spočívající v rekonstrukci komunikace, chodníku, kanalizace, vodovodu a novostavbu parkovacího pruhu, kanalizace, vodovodu a výměnu kabelového vedení veřejného osvětlení ulice Drtinova.
Rozsah zakázky je určený projektovými dokumentacemi zpracovanými firmou DI PROJEKT s.r.o., IČO 018773687, se sídlem Chelčického 686,533 51 Pardubice – Rosice, kancelář: Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko, a soupisy prací, které určují jednoznačně rozsah plnění.

Z hlediska objektové́ skladby je stavba rozdělena do stavebních objektů:
SO 101 Komunikace a chodníky
SO 301 Kanalizace
SO 302 Vodovod

V rámci jednotlivých stavebních objektů se předpokládá následující́ postup výstavby:
o vytýčení inženýrských sítí́
o vytýčení stavby
o odstranění vozovky a chodníku
o odstranění stávající́ konstrukce vozovky
o provedeni rekonstrukce kanalizace a vodovodu
o osazeni podélné́ drenáže a obrub
o provedeni konstrukčních vrstev a krytů
o osazeni svislého dopravního značení

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši 30 000 000,00 Kč bez DPH je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy