Veřejná zakázka: Oprava MK ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí – větev 1,2 – II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 219
Systémové číslo: P21V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.04.2021
Nabídku podat do: 25.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava MK ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí – větev 1,2 – II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě místní komunikace ul. Stradinská, a to konkrétně 2. etapa těchto prací – větve V1 a V2 a časti větve V3.
Z hlediska objektové skladby je 2. etapa stavby rozdělena do stavebních objektů:
SO 101 Komunikace
SO 102 Chodník
SO 103 Dopravní značení
SO 301 Vodovod, řad A + přepojení řadu B
SO 302 Jednotná kanalizace, stoka A
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 801 Ozelenění
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované projekční kanceláří Hauckovi, s.r.o., IČO: 28779533, se sídlem Česká Skalice - Zlíč 73, PSČ 55203.
Zadavatel upozorňuje, že v textové i výkresové části jsou použity výkresy z původní dokumentace zpracované bez etapizace. Dodavatel použije části týkající se jen 2. etapy, tj. větve V1 a V2 a časti větve V3.

Zadavatel upozorňuje, že převážná část větve V3 byla již realizována v 1. etapě v r. 2020 s rozšířením u KÚ až k ul. Školní.
Povolení a realizace 3. etapy – větve V4 (od hasičské zbrojnice až k řece k památné lípě, celková délka 155,53m) se odkládá na neurčito, není součástí této PD.

Předmětem této veřejné zakázky je tak pouze 2. etapa stavebních prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky