Veřejná zakázka: Projektová dokumentace - Regenerace prostranství u Sokolovny, Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 142
Systémové číslo: P17V00000025
Datum zahájení: 15.08.2017
Nabídku podat do: 30.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace - Regenerace prostranství u Sokolovny, Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
a) Projektové dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí (DUR):
• Místní komunikace, chodníky, parkoviště, řešení zeleně včetně opěrných zídek a veřejného osvětlení: Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její přílohy č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení.
b) Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DSP):
• Místní komunikace, chodníky, parkoviště, řešení zeleně včetně opěrných zídek a veřejného osvětlení: Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a její přílohy č. 7 (v rozsahu dokumentace pro provádění stavby)
• Projektová dokumentace bude dále řešit rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu ve stávajících trasách včetně přípojek.
• Součástí projektové dokumentace bude i výkaz výměr a oceněný rozpočet díla v aktuální CÚ podobě.

Místem plnění je prostranství mezi Sokolovnou a Stravovacím pavilonem, část parcely parc.č. 385/1, ostatní komunikace ( Masarykova ulice ) a část parcely parc.č. 391/2, manipulační plocha v k.ú. Kostelec nad Orlicí v Kostelci nad Orlicí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: dle II. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky