Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Náhradní výstavba garáží Mánesova v Kosteleci nad Orlicí - opakovaná
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba řadových garáží v ulici Mánesova v Kostelci nad Orlicí. Požadujeme provedení stavebních a montážních prací pro realizaci šesti nových garáží dle PD č. 005/2016 vyhotovené Ing. Josefem Čermákem, Kotyzova 1454, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Náhradní výstavba garáží Mánesova v Kostelci nad Orlicí řeší realizaci nových řadových garáží v ulici Mánesova, jako vyvolanou investici v rámci výstavby přeložky silnice III/3161. Garáže se budou nacházet na pozemku ve vlastnictví investora v blízkosti původních garáží určených k demolici. Jsou navrženy 3+3 řadové garáže umístěné naproti sobě s vjezdy z manipulační plochy mezi řadami garáží. Garáže tvoří prefabrikované buňky s plochou střechou. Zářez do terénu je lemován zárubní zdí z betonových prvků
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Kontakt: Jan Vrána
e-mail: jvrana@muko.cz
tel: 778768031
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: dle II. Kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.04.2017 10:00
Datum zahájení: 24.03.2017 09:00