Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: OPRAVA CHODNÍKU V ULICI NERUDOVA, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je oprava chodníku v ulici Nerudova, Kostelec nad Orlicí. Jedná se o pravostranný a levostranný chodník v ulici Nerudova ve směru od hlavní silnice (ulice Komenského) k první křižovatce. Délka úseku je cca 115 m. Dlažba bude položena v šířce původního chodníku z betonových dlaždic a živičného povrchu. Podél zeleného pruhu budou osazeny nové záhonové obruby. Silniční obruby nebudou vyměněny. Nová zámková dlažba, tvar „I“, šedá tl. 60 mm bude opřena mezi záhonové a silniční obruby případně bude chodník opřen do podezdívek plotů či do zdí domů, kde bude oddělen nopovou fólií. V místech vjezdů bude položena dlažba tl. 80 mm.
Příčný sklon chodníku bude 2 % k silnici.
Obruby na koncích chodníku budou sníženy. Podél snížených obrub bude proveden pruh z dlaždic červené barvy pro nevidomé.
Podél záhonových obrub bude provedeno doplnění ornice a osetí travním semene.
Místo plnění: Rychnov nad Kněžnou
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Kontakt: Lucie Bartáková
e-mail: lbartakova@muko.cz
tel: 771 132 411
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: dle II. Kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.03.2024 10:00
Datum zahájení: 14.02.2024 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: