Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb pro Město Kostelec nad Orlicí, právnické osoby a obce ve vztahu k Městu Kostelec nad Orlicí
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových, datových a fixních telekomunikačních služeb jedním dodavatelem pro zadavatele, v objemu, rozsahu, kvalitě a v souladu se zadávací dokumentací, přičemž součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na celém území České republiky, resp. Evropské unie.

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem, a to na 36 měsíců.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)
Kontakt: Mgr. Antonín Hajdušek, advokát
e-mail: hajdusek@arws.cz
tel: 725992682

a

Eva Fabiánková
e-mail: efabiankova@muko.cz
tel: 770112453
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 16.03.2022 10:00
Datum zahájení: 22.02.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: