Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava nádrží ČOV Kostelec nad Orlicí - 2. Etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební práce řeší rekonstrukci technologie stávající ČOV v Kostelci nad Orlicí. Jedná se o výměnu stávajících nevyhovujících sklolaminátových stěn dosazovacích nádrží, výměnu potrubí odtahu vratného kalu, výměnu čerpadel vratného kalu včetně šachet pro jejich uložení a šoupat, výměna aeračních elementů, doplnění žlabů pro odvod plovoucích nečistot včetně potrubí, doplnění ofuku hladiny ventilátory a doplnění norných stěn odtokových žlabů. Provedenou rekonstrukcí dojde k udržení účinnosti čištění odpadních vod. Rekonstrukce proběhne v uzavřeném areálu ve stávajících nádržích na pozemku parcela p.č. 3781/15 v k.ú. a místě Kostelec nad Orlicí. Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap z důvodu potřeby zachování provozu ČOV, s časovým rozestupem cca jednoho roku. V 1.etapě byla řešena oprava dosazovací nádrže v denitrifikační části. 2. etapa řeší dosazovací a aktivační nádrž.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Kontakt: Eva Fabiánková
e-mail: efabiankova@muko.cz
tel: 770112453
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: dle II. Kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.02.2021 10:00
Datum zahájení: 02.02.2021 08:00