Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sdružený klub Rabštejn - Nová etapa kulturního centra v Kostelci nad Orlicí - architektonická soutěž o návrh
Odesílatel Eva Fabiánková
Organizace odesílatele Město Kostelec nad Orlicí [IČO: 00274968]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2021 09:18:41
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Bohužel, vzhledem ke lhůtě pro podání dorazů k soutěži, která uplynula 17.2.2021, vám nemůžeme tento doplňující dotaz zodpovědět. Je třeba dodržet soutěžní podmínky tak, jak jsou formulovány.

Eva Fabiánková
sekretář soutěže