Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí
Odesílatel Petr Vokál
Organizace odesílatele Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. [IČO: 27504514]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2021 10:54:28
Předmět Výzva

Dobrý den, zasíláme Vám výzvu k podání nabídky.
Za zadavatele
Michal Kudrnáč


Přílohy
- Vyzva-KostelecnO-PD.pdf (561.66 KB)