Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Městský kamerový a dohledový systém pro Město Kostelec nad Orlicí
Odesílatel Antonín Hajdušek
Organizace odesílatele ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 06717586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2019 15:43:02
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

tímto Vám vyzýváme k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané Městem Kostelec nad Orlicí, IČO: 00274968, se sídlem Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, nazvané "Městský kamerový a dohledový systém pro Město Kostelec nad Orlicí".

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html.


Přílohy
- 00 Výzva k podání nabídek.pdf (576.47 KB)