Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka výpočetní techniky pro Město Kostelec nad Orlicí
Odesílatel Eva Novotná
Organizace odesílatele Město Kostelec nad Orlicí [IČO: 00274968]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2019 09:23:20
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (278.98 KB)