Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VŘ Dodávka osobních automobilů pro Město Kostelec nad Orlicí
Odesílatel Eva Fabiánková
Organizace odesílatele Město Kostelec nad Orlicí [IČO: 00274968]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2017 13:06:26
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva.pdf (77.84 KB)