Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí
Odesílatel Gabriela Vaciková
Organizace odesílatele Universal Solutions s.r.o. [IČO: 03470300]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2022 10:40:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dopřesnění dokumentace.


Přílohy
- DOD_INFO_1.pdf (225.55 KB)