Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Architekt města Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2012 27.06.2012 10:00
Zajištění školního stravování pro mateřské školky, základní školu a obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí
podlimitní Zadáno 29.05.2012 14.06.2012 10:00
Oprava sociálního zařízení v 1. NP MŠ Mánesova
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2012 29.05.2012 10:00
Výměna topného média MŠ Mánesova č.p 987 v Kostelci nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2012 31.05.2012 10:00
Oprava opěrné zdi a souvisejících ploch - Kostelec nad Orlicí - III. a IV. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2012 23.05.2012 10:00
Zřízení nové třídy - MŠ Krupkova Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012
Kanalizace Jelínkova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2012
Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí
nadlimitní Zadáno 09.11.2011 10.01.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  5 6 7 8 9